demo
ماموریت ما

مسئولیت اجتماعی

صرافی رمز ارز آرمانی به عنوان یک نهاد پیشرو در صنعت فناوری های مالی بین المللی خود را دربرابر جامعه، محیط زیست و توسعه پایدار اقتصاد مسئول می داند. به عنوان یک عضو مسئول در جامعه ی کشورهای محل فعالیت خود و جامعه بین المللی، صرافی رمز ارز آرمانی به ارزش های اخلاقی، احترام و حقوق برابر انسان معتقد است. مسئولیت های صرافی رمز ارز آرمانی در موارد زیر خلاصه می شود:

  • تعهد در برابر نسل آینده و به ادای دین به جامعه

  • تعهد در برابر آزادی های فردی انسان ها و امکان رشد و تعالی فارغ از ملیت، جنسیت، زبان و نژاد

  • تعهد در برابر محیط زیست

  • تعهد در برابر قوانین و مقررات کشورهای محل فعالیت

  • تعهد در برابر سلامت اقصاد کشورهای محل فعالیت

 
 
 
demo

آموزش نسل آینده و ادای دین به جامعه

سهامداران، مدیران، کارکنان و اعضای خانواده آرمانی رشد و پیشرفت خود را مدیون فرصت ها و زیر ساخت هایی هستند که جامعه برای آنها فراهم نموده است. آرمانی خود را موظف به سرمایه گذاری و حمایت مادی و معنوی از آموزش در کلیه مراحل از پایه تا تحصیلات تکمیلی می داند تا به سهم خود فرصتی برای رشد و تعالی نسل آینده فراهم کند و سطح عمومی امنیت اجتماعی و رفاه را در جامعه افزایش دهد.

 
 
demo

امکان رشد برای همه

آرمانی انسان ها را با مرزهای مجازی و سیاسی طبقه بندی نمی کند، در نگاه ما انسان ها فارغ از از ملیت، جنسیت، زبان و نژاد برابر هستند و در چارچوب قوانین کشور های محل فعالیت ما و حقوق بین الملل صلاحیت استفاده از خدمات و محصولات آرمانی را دارند.

 
 
demo

متعهد به محیط زیست

محیط زیست به عنوان بخش جدایی ناپذیر جامعه و اقتصاد در سیاست گذاری های آرمانی نقش ویژه ای دارد. رویکرد آرمانی بر صفر کردن ردپای مخرب در محیط زیست با به کارگیری سرور های مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر و کاهش مصرف کاغذ و پلاستیک در فرآیند های کسب و کار است.

 
 
demo

تابع قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ضامن یکپارچگی و ثبات جوامع می باشند. آرمانی با احترام و تطابق با مجموعه قوانین جاری کشورهای محل فعالیت شامل قوانین مالیاتی، قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین رویکرد مبتنی بر ریسک تلاش می کند به مسئولیت خود در برابر قانون عمل کند.

 
 
demo

حامی سلامت اقتصادی

به عنوان یک نهاد مالی بین المللی رویکرد آرمانی بر تقویت اقتصاد کشور های محل فعالیت می باشد. استراتژی ما بر طراحی و پیاده سازی فرآیند ها به گونه ای است که تراز ارز خارج شده از چرخه اقتصادی صفر باشد و درسرمایه کاربران ما در اقتصاد و پیشرفت جامعه به صورت فعال نقش آفرین باشد.