سیاست تطبیق

  • آرمانی متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشورهای محل فعالیت خود شامل قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و مجموعه قوانین مالیاتی می باشد. کلیه فرآیند های و قواعد سامانه های آرمانی بر اساس دستور العمل های نهاد های قانون گذار و حقوقی شامل FATF ، FINTRAC و بانک های مرکزی می باشد.

  • اقدامات آرمانی شامل احراز هویت مبتنی بر 2 منبع قابل اعتماد، ثبت و نگهداری اطلاعات و ارائه گزارش های لازم به نهاد های مرجع می باشد. کلیه کاربران آرمانی و تراکنش های آنها جهت مطابقت با قوانین بین المللی و محلی پایش می شوند. آرمانی با به کارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک برای فرآیند های خود از سیستم های بانکی و ابزار های مالی کشور ها بر اساس قوانین آنها بهره می برد. برای مثال هیچ یک از فرآیند های آرمانی بر اساس نظام بانکی ایالات متحده آمریکا و فدرال ررزو عمل نمی کند و در تطابق کامل با قوانین و دستورالعمل های وزارت خزانه داری ایالات متحده و OFAC می باشد.

  • آرمانی اطلاعات خصوصی کاربران خود را در سرور های آفلاین ذخیره می کند و کلیه پیام ها و اطلاعات را رمزنگاری می نماید تا از امنیت حریم خصوصی کاربران خود اطمینان حاصل نماید. کلیه خدمات آرمانی بر پایه سرور ها با محل جغرافیایی (Geo Location) امن ارائه می شوند تا از امنیت دارایی و اطلاعات کاربران اطمینان حاصل شود.